Algemeen
Bij Loopgroep Hoorn vormt, naast het sportieve, het sociale aspect van het trainen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt. De manier van trainen is dan ook niet enkel gericht op het verbeteren van prestaties. Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, hanteert Loopgroep Hoorn een aantal gedragsregels.
Wij verwachten dat zowel leden, als andere betrokkenen zich aan onderstaande regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen Loopgroep Hoorn te waarborgen.

 1. Omgangsregels
  Van iedereen die lid is van onze loopgroep of deze bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.
 2. Goede omgang met leden voor een prettige en ontspannen sfeer
  Ieder lid moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige verenigingstijd. Daarom verwacht Loopgroep Hoorn van alle leden een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik. Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze vereniging. Dit alles wordt bevorderd door trainers en vrijwilligers. Hun houding zal stimulerend en open zijn, dat wil zeggen: zij corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zijn gericht op het creëren van een positief klimaat in de vereniging.
 3. Respect voor de trainer, bestuur en vrijwilligers
  De trainer, het bestuur en alle andere vrijwilligers zijn tijdens de trainingen en andere activiteiten van de vereniging het verlengstuk van Loopgroep Hoorn. De vereniging verwacht van alle leden dat zij voor hen respect tonen door middel van een correcte bejegening.
 4. Feedback geven
  Bij het geven van feedback zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen. Dit kan besproken worden in de groep waarmee men traint, men kan feedback geven aan de betrokken trainer. De loopgroep heeft een open communicatiestructuur, daardoor kunnen zaken snel besproken worden.
 5. Correcte omgang met andermans spullen
  De loopgroep verwacht dat alle leden met andermans spullen omgaan als waren het hun eigen spullen. Spullen die men in bruikleen heeft worden netjes terugbezorgd. Ook het fatsoenlijk omgaan met de locaties waar de loopgroep gebruik van maakt wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
 6. Regels met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag
  Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag neemt de loopgroep gepaste maatregelen. Dit kan indien nodig leiden tot definitieve verwijdering van de loopgroep.

Regels van respect

 • Wij schelden elkaar niet uit
 • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden
 • Fysiek geweld staan wij niet toe
 • Er is geen plaats voor racisme, discriminatie en uitsluiting
 • Elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd
 • Ongewenste aanrakingen worden niet op prijs gesteld en maak dit bespreekbaar
 1. Kleding
  Het dragen van ons club shirt bij wedstrijden wordt sterk aanbevolen. Hierdoor wordt de naam van onze loopgroep uitgedragen.