Via deze pagina is het mogelijk om u als lid van de Loopgroep Hoorn aan te melden.
Ga direct hier naar het Aanmeldformulier

De contributie bedraagt €90,- (dit is inclusief lidmaatschap voor de Atletiekunie).
Het lidmaatschapsjaar loopt van januari t/m december.
Indien u na januari lid wordt van de Loopgroep, zal een lager bedrag aan contributie verschuldigd zijn, waarbij rekening wordt gehouden met vaste kosten (zoals een jaarlijkse afdracht aan de KNAU).

Middels onderstaande link  wordt een aanmeldingsformulier geopend. Nieuwe leden worden verzocht deze in te vullen en via de verzendknop in te sturen. Na verwerking door de administratie krijgt u via mail een bevestiging van uw inschrijving.

De Loopgroep werkt met automatische incasso’s. Hiervoor is een  machtiging nodig.
Verzenden van het formulier betekent dat u de Loopgroep Hoorn machtigt tot het jaarlijks afschrijven van de verschuldigde contributie. Zonder afmelding zal de contributie zal ieder jaar voor de start van het nieuwe jaar op uw rekening worden ingehouden.

Loopgroep Hoorn

Het intrekken van deze machtiging cq. het afmelden van het lidmaatschap dient vóór 1 november voorafgaande aan het eerstvolgende contributiejaar per brief of  via email  te worden gemeld bij het secretariaat van de Loopgroep.

De daarvoor bestemde adressen zijn:
Ledenadministratie Loopgroep Hoorn
t.a.v. Ed Meunier
Schoener 35
1625 CV Hoorn
of
Email naar: info@loopgroephoorn.nl

Bij vroegtijdige afmeldingen wordt geen restitutie van de contributie verleend. Ga hier naar het Aanmeldformulier